Mrňouskov

Organizační pokyny a storno podmínky jsou uvedeny pod přehledem turnusů.

Turnus A:  1. - 3. 7. 2020 

   Kouzelná školka (1080,- Kč)


                                                       Turnus B:   7. - 10. 7. 2020                                                   

Hledá se Dory (1440,- Kč) •  Zootropolis (1440,- Kč)  


                                                      Turnus C:  13. - 17. 7. 2020                                                  

 Týden s Mimoni (1790,- Kč)  •  Hledá se Dory (1790,- Kč)  •  Tvořivé ručičky (1790,- Kč)

Cirkus v Cirk Atum - Hodolany (2050,- Kč)


                                 Turnus D: 20. - 24. 7. 2020                       

Roztančené léto s Annou a Elsou (1790,- Kč)   •   Na lodi kapitána Jacka (1790,- Kč)   

                                                                   Týden s lesními zvířátky (1790,- Kč)


                                                           Turnus E:  27. - 31. 7. 2020                                    

                                                     Cesta kolem světa (1790,- Kč)   •  Na týden malým rodičem (1790,- Kč)                                                                                                                    Cirkus v Cirk Atum - Hodolany (2050,- Kč)


                                                           Turnus F:  3. - 7. 8. 2020                                                                                               Hledá se Dory (1790,- Kč)  •  Tajemství lesa (1790,- Kč)


                                                          Turnus G:  10. - 14. 8. 2020                                    

Hledá se Dory (1790,- Kč)  •  Tancování s pohádkami (1790,- Kč)    

Týden pro milovníky pejsků (1790,- Kč)


                                                         Turnus H:  17. - 21. 8. 2020                                                                        Roztančené léto s Annou a Elsou (1790,- Kč)  •  Tvořivé ručičky  (1790,- Kč)  

Cirkus v Cirk Atum - Hodolany (1790,- Kč)


                                      Turnus I:  24. - 28. 8. 2020                                

 Tančíme  Vaianou (1790,- Kč)  •  Po stopách Indiánů (1790,- Kč)


    Turnus J: 31. 8. 2020

     Den s pohádkami (360,- Kč)


Organizační pokyny pro rodiče budou v platnosti po vyjasnění podmínek o konáni prázdninových programů s ohledem na současnou situaci.

Organizační pokyny pro rodiče - turnusy předškoláků - "MRŇOUSKOV"

Vzhledem k tomu, že chceme Vám i dětem zajistit co nejlepší služby a přejeme si, aby vzpomínka na léto strávené s námi byla co nejhezčí, prosíme Vás, přečtěte si pozorně následující důležité informace                                                                                                                                                                                                               

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ:

Přihlašovat děti můžete:

 • elektronicky - informace najdete na www.letodeti.cz
 • osobně od června a během celých prázdnin v kontaktní kanceláři ASC UP v areálu "Léta dětí" (budova Sportovní haly UP, vstup bránou vedle Lidlu) a to:

v červnu

 • pondělí až středa od 8.00 do 16.00 hod.
 • čtvrtek od 12.00 do 17.00 hod.
 • pátek od 7.30 do 12.00 hod.

během prázdnin

 • pondělí od 7.00 do 16.00 hod.
 • úterý až čtvrtek od 7.30 do 16.00 hod.
 • pátek od 8.00 do 16.30 hod.

Pokud se přihlásíte do následujícího turnusu prázdninového programu elektronicky v pátek po zavírací době, o víkendu nebo osobně v pondělí ráno (v den zahájení turnusu), Vaši přihlášku akceptujeme, ale účtujeme navíc poplatek 200,- Kč.

ODHLÁŠENÍ DĚTÍ

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem, přičemž tuto informaci kancelář ASC UP přijímá pouze v pracovní dny.

Z důvodu nemoci: Vyžadujeme lékařské potvrzení

V případě odhlášení dítěte z celého turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

a) 10 % - dojde-li ke stornu účasti 8 - 15 dnů před zahájením turnusu

b) 20 % - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus začíná následující pondělí)

c) 30 % - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí - storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 30 % za každý den.

Z jiného důvodu než nemoci:

V případě odhlášení dítěte z celého turnusu účtujeme storno poplatek následovně:

a) 30 % - dojde-li ke stornu účasti 8 - 15 dnů před zahájením turnusu

b) 40 % - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus začíná následující pondělí)
c) 50 % - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná 
v pondělí

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí - storno poplatek 100 %, následující dny storno poplatek 50 % za každý den. 

Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradníka.

PŘESUNUTÍ DĚTÍ NA JINÝ TURNUS z jakéhokoliv důvodu - 4 dny před zahájením turnusu

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem.

Poplatek: 200,- Kč/dítě

PLATBY:

 • Platba musí být provedena 15 dnů před zahájením vybraného turnusu. Pokud se hlásíte "na poslední chvíli", platbu provedete po domluvě s pracovníkem kanceláře Léta dětí.
 • Děti lze přihlašovat na jednotlivé dny/týdny i v průběhu léta, nezaručujeme však, že ve Vámi vybraných turnusech budou volná místa. Pokud Vám volná místa potvrdíme, proveďte ihned platbu.
 • Rodiče, kteří mají zájem o vystavení faktury na zaměstnavatele, uvedou tuto informaci v přihlášce nebo mohou vyplnit formulář na https://www.letodeti.cz/prihlasky/  Tento formulář bude k dispozici až po spuštění plateb prázdninových programů.

V ceně turnusu je zahrnuto: oběd, dopolední + odpolední svačina, zajištění pitného režimu, výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro děti, pronájem prostor, příprava a realizace programu, instruktoři, lékárnička, zdravotník, režie, DPH

U některých turnusů je možné, že se vyskytnou náklady navíc - např. vstupy do muzeí, hradů, ZOO, bazén, cestovné za výlety...

Důležité informace k platbám: ZATÍM NEPLAŤTE!!!

Bankovní spojení:

KB Olomouc, číslo účtu: 
Variabilní symbol: 9097 4011

Text pro příjemce - NUTNO UVÉST: Jméno dítěte + označení prázdninového programu a turnusu

- Léto předškoláků MRŇOUSKOV - zkratka "M"+ kód turnusu, např. Jana Nováková, M-A1                                                  

HLÍDÁNÍ DĚTÍ:

Nabízíme službu "hlídání dětí" mimo programy Léta dětí v areálu "Mrňouskova":

V případě, že potřebujete dítě přivést dříve nebo odvést později, můžete využít tuto službu.

Cena: 

hlídání v době od 7.00 do 7.30 hod.: 25,- Kč/den 
hlídání v době od 16.00 do 16.30 hod.: 25,- Kč/den 
hlídání v době od 16.00 do 17.00 hod.: 50,- Kč/den

Hlídání lze přiobjednat kdykoliv během prázdnin, i "ze dne na den".

INFORMACE K ORGANIZACI PRVNÍHO DNE (pondělí) KAŽDÉHO TÝDNE:

 1) Od 7.30 do 8.00 hod. dovedete své dítě do areálu "Mrňouskov" - z druhé strany Sportovní haly UP naproti beachvolejbalovému hřišti (viz mapka níže)                                                                                                                                         2) Nahlásíte své dítě vedoucímu, který si dítě zkontroluje v seznamu                                                                                               3) Dostanete důležité informace od vedoucích k organizaci, programu, kontakty na vedoucí a zajímavosti pro děti

OSTATNÍ INFORMACE:

 • prosíme rodiče, aby děti vodili VČAS, tzn. do 8.00 hod. Pozdní příchody dětí narušují program
 • stravování- obědy - pro děti (včetně dětí s potravinovými omezeními) je zajištěno v restauraci ve Sportovní hale UP
 • v případě, že se do některého turnusu nahlásí méně jak 8 dětí, bude turnus zrušen a nahlášeným dětem dána možnost výběru jiného prázdninového programu nebo může být sloučen turnus dětí a teenagerů stejného zaměření
 • Akademik sport centrum nezajišťuje úrazové pojištění dětí!
 • po celou dobu konání prázdninových programů je v areálu Sportovní haly přítomen zdravotník
 • předběžné informace pro děti k jednotlivým turnusům (co s sebou apod.) najdete na internetové adrese www.letodeti.cz na stránce s informacemi o prázdninovém programu
 • v případě "rychlých dotazů" nás najdete i na facebooku "Léto dětí"
 • uvítáme jakékoliv podněty, připomínky, názory jak obecného charakteru, tak i ke konkrétním programům či vedoucím prostřednictvím mailového kontaktu na https://www.letodeti.cz/kontakt/

Veškeré informace od června a během letních prázdnin - přihlašování dětí, platby v hotovosti, PLATEBNÍ KARTOU (MasterCard, VISA, Maestro) nebo poukázkami (Unišek, Unišek+, Ticket Benefits - MULTI, Sport & Kultura - Edenred) - budou zajišťovány v kontaktní kanceláři ASC UP v areálu "Léta dětí" (budova Sportovní haly UP, vstup bránou vedle Lidlu):

v červnu

 • pondělí až středa od 8.00 do 16.00 hod.
 • čtvrtek od 12.00 do 17.00 hod.
 • pátek od 7.30 do 12.00 hod.

během prázdnin

 • pondělí od 7.00 do 16.00 hod
 • úterý až čtvrtek od 7.30 do 16.00 hod.
 • pátek od 8.00 do 16.30 hod.