PRO RODIČE

 
NOVINKA! 

 

 

 

 

Elektronické přihlašování není aktivní - spuštěno bude na začátku dubna 2019.

 

Mrňouskov (3 - 5 let)             Celkový rozpis turnusů s cenami -        Organizační pokyny - ZDE

Léto dětí (6 - 10 let)               Celkový rozpis turnusů s cenami -       Organizační pokyny - ZDE

Léto teenagerů (11 - 16 let)    Celkový rozpis turnusů s cenami -       Organizační pokyny - ZDE

 

Informace k jednotlivým táborům naleznete na těchto webových stránkách (žluté menu vlevo), vše postupně doplňujeme...

 

Obsazené tábory (aktualizováno 2019): 

Léto předškoláků - Mrňouskov:  

Léto dětí:  

Léto teenagerů: 

 

Poslední volná místa (aktualizováno 2019):

Léto předškoláků: 

Léto dětí:  

Léto teenagerů:  

 

Dotazy Vám rádi zodpovíme na:         mob.:    775 912 040

                                                               tel.:       585 63 64 49/51

                                                               email:   letodeti@upol.cz

Veškeré informace od června a během letních prázdnin, přihlašování dětí, platby v hotovosti apod. - budou zajišťovány kontaktní kanceláři  ASC UP v areálu "Léta dětí" (Sportovní hala UP, vstup bránou vedle Lidlu):    

      

    v červnu - pondělí až středa                od     8.00 do 16.00 hod.              

       - čtvrtek                                 od   12.00 do 17.00 hod.

       - pátek                                   od     7.30 do 12.00 hod.              

                                                    

 

během prázdnin - pondělí                   od     7.00 do 16.00 hod.

                          - úterý až čtvrtek        od     7.30 do 16.00 hod. 

                          - pátek                         od     8.00 do 16.30 hod.

 

Vážení rodiče a milé děti - děkujeme za zájem o naše příměstské tábory!
 
Z důvodu legislativních změn ohledně ochrany osobních údajů (GDPR*) byly dosavadní databáze Vašich dětí smazány. Před přihlášením tábora na registračním portále, prosíme, vytvořte nový "UŽIVATELSKÝ ÚČET" (pro každé dítě zvlášť)Informace níže...
Děkujeme za pochopení! 
 

 * GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) je nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, které vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018.

Zásady ochrany osobních údajů pro klienta - prohlášení o shodě s GDPR

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ na příměstské tábory

Jak postupovat: 

 1.  
 2. I.  Vyberte si z nabídky příměstských táborů a přečtěte si organizační pokyny.
 3.  

Léto předškoláků - Mrňouskov (3 - 5 let)     Seznam táborů (turnusů M) na celé prázdniny s cenami - ZDE

Léto dětí (6 - 10 let)                                     Seznam táborů (turnusů LD) na celé prázdniny s cenami - ZDE

Léto teenagerů (11 - 16 let)                         Seznam táborů (turnusů LT) na celé prázdniny s cenami - ZDE

Informace k náplni jednotlivých turnusů (program) naleznete na těchto stránkách (Žluté menu vlevo - "Léto předškoláků", "Léto dětí" a "Léto teenagerů")

 1.  
 2. II. Klikněte na "Přihlašování na příměstské tábory ZDE" - dostanete se do registračního portálu.
 
 1. Nejprve vytvořte „uživatelský účet“ dítěte (každé dítě zvlášť) – uživatelské jméno a heslo si uschovejte pro přihlašování dalších turnusů. Potvrzení registrace obdržíte na Váš kontaktní mail. 
 2. Po přihlášení do portálu můžete přihlásit dítě do Vámi vybraného turnusu z NAŠÍ NABÍDKY TÁBORŮ - kliknutím na věkovou kategorii, do které patří Vaše dítě (PŘEDŠKOLÁCI 3-5 let, DĚTI 6-10 let, TEENAGEŘI 11-16 let) se Vám rozbalí seznam termínů A až I – nyní zvolte Vámi vybraný týden a následně specializaci. Dostanete se do přihlášky. Pokud nechcete změnit „osobní údaje dítěte“ a nehlásíte „jednotlivé dny nebo hlídání navíc“ – můžete tyto položky přeskočit – vyplňte pouze „platební údaje“ a „souhlas se zpracováním údajů“ – klikněte na „PŘIHLÁSIT“. Na Váš e-mail obdržíte potvrzení přihlášky.
 3. Při přihlašování dalších turnusů nemusíte vyplňovat osobní údaje dítěte znovu - stačí se jen přihlásit uživatelským jménem dítěte a heslem.

 

Přihlášování na příměstské tábory ZDE

 

 

Před přihlašováním si pozorně přečtěte organizační pokyny.

 

* Mrňouskov ( 3 - 5 let) Organizační pokyny 

* Léto dětí (6 - 10 let) Organizační pokyny 

* Léto teenagerů (11 - 16 let) - Organizační pokyny 

 

Důležité informace k platbám:

 

Bankovní spojení: 

KB Olomouc, číslo účtu:  107-4900270207/0100

           

Variabilní symbol:  9097 4011

 

Text pro příjemce – NUTNO UVÉST:    Jméno dítěte + označení tábora a turnusu

 - Léto předškoláků MRŇOUSKOV – zkratka „M“+  kód turnusu, např. Jana Nováková, M - A1

 - Léto dětí – zkratka „LD“+  kód turnusu, např. Jan Novák, LD - C2

 - Léto teenagerů „LT“+  kód turnusu, např. Jarmila Nováková, LT - B3

 

 

Informace k organizaci prvního dne (pondělí) každého týdne  – turnusy předškoláků „Mrňouskov“:

 1. Dovedete své dítě do areálu „Mrňouskov“ – z druhé strany Sportovní haly UP naproti beachvolejbalovému hřišti (viz. mapka níže)
 2. Nahlásíte své dítě vedoucímu, který si dítě zkontroluje v seznamu.
 3. Přečtete si nástěnku, na které budou důležité informace od vedoucích k organizaci, programu, kontakty na vedoucí a zajímavosti pro děti :-)

 

Informace k organizaci prvního dne (pondělí) každého týdne  – turnusy LÉTA DĚTÍ a LÉTA TEENAGERŮ:

 1. Nejprve se dojděte se svým dítětem podívat na nástěnky Vámi vybraného turnusu – naleznete je ve Sportovní hale UP – mezi restaurací a kontaktní kanceláří ASC UP. Na nástěnkách budou důležité informace od vedoucích (k organizaci, programu, kontakty na vedoucí a zajímavosti pro děti :-)).
 2. U brány Léta dětí (viz. mapka níže) najdete podle cedulky „svého“ vedoucího (např. cedule D5 – fotbal) apod.
 3. Nahlásíte své dítě vedoucímu, který si dítě zkontroluje v seznamu.
 4. Dovedete své dítě bránou do areálu Léta dětí. Zde je můžete v klidu nechat :-) - pod dozorem ostatních vedoucích a instruktorů si budou děti společně hrát.  V 8,00 h. proběhne velké zahájení nového týdne, děti si převezme jejich vedoucí a začne organizovaný program.

 

Organizační pokyny pro rodiče 

                  

        Vzhledem k tomu, že chceme Vám i dětem zajistit co nejlepší služby a přejeme si, aby vzpomínka na léto strávené s námi byla co nejhezčí :-) , prosíme Vás, přečtěte si pozorně následující důležité informace.

 

 

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ

 

Přihlašovat děti můžete od 13. dubna do 31. srpna 2018 a to:

*        elektronicky (kdykoliv) - najdete na www.letodeti.cz

*        osobně od 4. června 2018 a během celých prázdnin v kontaktní kanceláři ASC UP v areálu Léta dětí (Sportovní hala UP) :

    v červnu - pondělí až středa                od     8.00 do 16.00 hod.              

       - čtvrtek                                od   12.00 do 17.00 hod.

       - pátek                                  od     7.30 do 12.00 hod.              

 

během prázdnin - pondělí                   od     7.00 do 16.00 hod.

                           - úterý až čtvrtek       od     7.30 do 16.00 hod. 

                           - pátek                        od     8.00 do 16.30 hod.

 

Pokud se přihlásíte do následujícího turnusu elektronicky v pátek po zavírací době, o víkendu nebo osobně v pondělí ráno (v den zahájení turnusu), Vaši přihlášku akceptujeme, ale účtujeme navíc poplatek 200,- Kč.

 

ODHLÁŠENÍ DĚTÍ

 

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem, přičemž tuto informaci kancelář ASC UP přijímá pouze v pracovní dny.

 

 Z důvodu nemoci:  Vyžadujeme lékařské potvrzení

 

V případě odhlášení dítěte  z celého turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

a)        10% - dojde-li ke stornu účasti  8 - 15 dnů před zahájením turnusu

b)        20% - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus  

           začíná následující pondělí)

c)         30% - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná

         v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí – storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 30 % za každý den.

 

 Z jiného důvodu než nemoci:

 

V případě odhlášení dítěte  z celého turnusu účtujeme storno poplatek následovně :

a)         30% - dojde-li ke stornu účasti  8 - 30 dnů a více před zahájením turnusu

b)        40% - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus začíná následující pondělí)

c)         50% - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná  v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí – storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 50 % za každý den.

 

Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradníka.

 

 

PŘESUNUTÍ DĚTÍ NA JINÝ TURNUS z jakéhokoliv důvodu - 4 dny před zahájením turnusu

 

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem

 1. v pracovní dny (tzn. do pátku před následujícím turnusem) - poplatek: 200,- Kč/dítě
 2. o víkendu nebo v den nástupu - storno poplatek za první den 100% + poplatek: 200,- Kč/dítě

 

PLATBY

 

-   Platba musí být provedena 15 dnů před zahájením vybraného turnusu. Pokud se hlásíte „na poslední chvíli“, platbu provedete po domluvě s pracovníkem kanceláře Léta dětí.

-   Děti lze přihlašovat na jednotlivé dny/týdny i v průběhu léta, nezaručujeme však, že ve Vámi vybraných turnusech budou volná místa. Pokud Vám volná místa potvrdíme, proveďte ihned platbu.

-   Rodiče, kteří mají zájem  o vystavení faktury na zaměstnavatele, uvedou tuto informaci v přihlášce nebo mohou vyplnit formulář na: https://www.letodeti.cz/prihlasky/

 

V ceně turnusu je zahrnuto: oběd, dopolední + odpolední svačina, zajištění pitného režimu, výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro děti, pronájem prostor, příprava a realizace programu, instruktoři, lékárnička, zdravotník, DPH

U některých turnusů je možné, že se vyskytnou náklady navíc – např. vstupy do muzeí, hradů, ZOO, bazén, cestovné za výlety…

 

 

Důležité informace k platbám:

 

Bankovní spojení: 

KB Olomouc, číslo účtu:  107-4900270207/0100            

Variabilní symbol:  9097 4011

 

Text pro příjemce – NUTNO UVÉST:    Jméno dítěte + označení tábora a turnusu

 - Léto předškoláků MRŇOUSKOV – zkratka „M“+  kód turnusu, např. Jana Nováková, M-A1

 - Léto dětí – zkratka „LD“+  kód turnusu, např. Jan Novák, LD-C2

 - Léto teenagerů „LT“+  kód turnusu, např. Jarmila Nováková, LT-B3

 

VYSTAVENÍ FAKTURY

 

Rodiče, kteří mají zájem  o vystavení faktury na zaměstnavatele, uvedou tuto informaci v přihlášce nebo mohou vyplnit tento formulář a zaslat ho emailem na: letodeti@upol.cz. Soukromým osobám bez IČ nelze fakturu vystavit!

 

Naše fakturační adresa - dodavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Akademik sport centrum

Křížkovského 8

771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

 

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

 

Nabízíme službu „hlídání dětí“ mimo programy Léta dětí v areálu Sportovní haly UP:

 

V případě, že potřebujete dítě přivést dříve nebo odvést později, můžete využít tuto službu.

Cena:    hlídání v době          od 7.00 do 7.30 hod.:              25,- Kč/den            

             hlídání v době          od 16.00 do 16.30 hod.:          25,- Kč/den            

           hlídání v době          od 16.00 do 17.00 hod.:          50,- Kč/den

 

  Hlídání lze přiobjednat kdykoliv během prázdnin, i „ze dne na den“.

 

 

Ostatní informace:

 

 • Prosíme rodiče, aby děti vodili VČAS, to znamená do 8.00 hod. Pozdní příchody dětí narušují program.
 • Stravování (obědy) je zajištěno v restauraci ve Sportovní hale UP. 
 • V případě, že se do některého turnusu nahlásí méně jak 8 dětí, bude turnus zrušen a nahlášeným dětem dána možnost výběru jiného turnusu.
 • Akademik sport centrum nezajišťuje úrazové pojištění dětí!
 • Po celou dobu konání příměstských táborů je v areálu Sportovní haly přítomen zdravotník.
 • Předběžné informace pro děti k jednotlivým turnusům (co s sebou apod.) najdete na internetové adrese  www.letodeti.cz
 • V případě „rychlých dotazů“ nás najdete i na  facebooku  „Léto dětí“
 • Zároveň budeme vděčni za Vaši „zpětnou vazbu“, k čemuž slouží na našich webových stránkách diskusní fórum. Uvítáme jakékoliv podněty, připomínky, názory jak obecného charakteru, tak i ke konkrétním programům či vedoucím.

 

 

KONTAKTY:

 

Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci, 

U Sportovní haly 554/2a, Olomouc 779 00

Tel.:          585 636 449, 585 636 451  

Mob:        775 912 040

E-mail:     letodeti@upol.cz  

 

                 www.letodeti.cz                     www.akademikolomouc.cz

 

 

Veškeré informace v červnu a během prázdnin, přihlašování dětí, platby v hotovosti či platební kartou apod. - budou zajišťovány

v kontaktní kanceláři ASC UP v areálu "Léta dětí" (Sportovní hala UP, vstup bránou vedle Lidlu):     

 

    v červnu - pondělí až středa                od     8.00 do 16.00 hod.              

       - čtvrtek                                od   12.00 do 17.00 hod.

       - pátek                                  od     7.00 do 12.00 hod.              

 

během prázdnin - pondělí                   od     7.00 do 16.00 hod.

                           - úterý až čtvrtek       od     7.30 do 16.00 hod. 

                           - pátek                        od     8.00 do 16.30 hod.

 

                 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní kancelář Léta dětí ve Sportovní hale UP bude otevřena od června! Do té doby vše vyřídíte v kanceláři ASC UP za Sportovní halou (půjdete po levé straně haly - kolem bývalého "Mrňouskova" do nízké růžové budovy - loděnice, dveře č. 18) 

    v červnu - pondělí až středa                od     8.00 do 16.00 hod.              

       - čtvrtek                                od   12.00 do 17.00 hod.

       - pátek                                  od     7.00 do 12.00 hod.