Organizační pokyny

 

Informace k organizaci prvního dne (pondělí) každého týdne  – turnusy předškoláků „Mrňouskov“:

 1. Od 7.30 do 8.00 hod. dovedete své dítě do areálu „Mrňouskov“ – z druhé strany Sportovní haly UP naproti beachvolejbalovému hřišti (viz. mapka níže)
 2. Nahlásíte své dítě vedoucímu, který si dítě zkontroluje v seznamu.
 3. Přečtete si nástěnku, na které budou důležité informace od vedoucích k organizaci, programu, kontakty na vedoucí a zajímavosti pro děti :-)

 

Informace k organizaci prvního dne (pondělí) každého týdne  – turnusy LÉTA DĚTÍ a LÉTA TEENAGERŮ:

 1. Od 7.30 do 8.00 hod. najdete u brány "Léta dětí" - vedle Lidlu (viz. mapka níže) podle cedule „svého“ vedoucího (např. cedule D5 – fotbal) apod.
 2. Nahlásíte své dítě vedoucímu, který si dítě zkontroluje v seznamu.
 3. Dovedete své dítě bránou do areálu "Léta dětí", podíváte se na nástěnky Vámi vybraného turnusu – naleznete je na plotě u vstupu. Na nástěnkách budou důležité informace od vedoucích (k organizaci, programu, kontakty na vedoucí a zajímavosti pro děti :-)).
 4. V areálu můžete své dítě v klidu nechat :-) - pod dozorem ostatních vedoucích a instruktorů si budou děti společně hrát.  V 8.00 hod. proběhne velké zahájení nového týdne, děti si převezme jejich vedoucí a začne organizovaný program.

 

Organizační pokyny pro rodiče 

                  

        Vzhledem k tomu, že chceme Vám i dětem zajistit co nejlepší služby a přejeme si, aby vzpomínka na léto strávené s námi byla co nejhezčí :-) , prosíme Vás, přečtěte si pozorně následující důležité informace.

 

 

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ

 

Přihlašovat děti můžete od 12. dubna do 31. srpna 2019 a to:

 • elektronicky (kdykoliv) - odkaz na registrační portál najdete na www.letodeti.cz
 • osobně od 3. června 2019 a během celých prázdnin v kontaktní kanceláři ASC UP v areálu Léta dětí (Sportovní hala UP) :

    v červnu - pondělí až středa                od     8.00 do 16.00 hod.              

       - čtvrtek                                 od   12.00 do 17.00 hod.

       - pátek                                   od     7.30 do 12.00 hod.              

 

během prázdnin - pondělí                   od     7.00 do 16.00 hod.

                           - úterý až čtvrtek       od     7.30 do 16.00 hod. 

                           - pátek                        od     8.00 do 16.30 hod.

 

Pokud se přihlásíte do následujícího turnusu elektronicky v pátek po zavírací doběo víkendu nebo osobně v pondělí ráno (v den zahájení turnusu), Vaši přihlášku akceptujeme, ale účtujeme navíc poplatek 200,- Kč.

Na specializovaných turnusech (koně, tenis apod.) je počet dětí omezen a věkové kategorie (děti, teenageři) mohou být v případě nedostatečného počtu sloučeny.

 

ODHLÁŠENÍ DĚTÍ

 

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem, přičemž tuto informaci kancelář ASC UP přijímá pouze v pracovní dny.

 

 Z důvodu nemoci:  Vyžadujeme lékařské potvrzení

V případě odhlášení dítěte  z celého turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

 • 10% - dojde-li ke stornu účasti  8 - 15 dnů před zahájením turnusu
 • 20% - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus začíná následující pondělí)
 • 30% - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí – storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 30 % za každý den.

 

 Z jiného důvodu než nemoci:

V případě odhlášení dítěte  z celého turnusu účtujeme storno poplatek následovně :

 • 30% - dojde-li ke stornu účasti  8 - 15 dnů před zahájením turnusu
 • 40% - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus začíná následující pondělí)
 • 50% - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí – storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 50 % za každý den.

 

Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradníka.

 

 

PŘESUNUTÍ DĚTÍ NA JINÝ TURNUS z jakéhokoliv důvodu - 4 dny před zahájením turnusu

 

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem

 • v pracovní dny (tzn. do pátku před následujícím turnusem) - poplatek: 200,- Kč/dítě
 • o víkendu nebo v den nástupu - storno poplatek za první den 100% + poplatek: 200,- Kč/dítě

 

PLATBY

 • Platba musí být provedena 15 dnů před zahájením vybraného turnusu. Pokud se hlásíte „na poslední chvíli“, platbu provedete po domluvě s pracovníkem kanceláře Léta dětí.
 • Děti lze přihlašovat na jednotlivé dny/týdny i v průběhu léta, nezaručujeme však, že ve Vámi vybraných turnusech budou volná místa. Pokud Vám volná místa potvrdíme, proveďte ihned platbu.
 • Rodiče, kteří mají zájem  o vystavení faktury na zaměstnavatele, uvedou tuto informaci v přihlášce nebo mohou vyplnit formulář na: https://www.letodeti.cz/prihlasky/

 

V ceně turnusu je zahrnuto: oběd, dopolední + odpolední svačina, zajištění pitného režimu, výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro děti, pronájem prostor, příprava a realizace programu, instruktořilékárnička, zdravotník, režie, DPH

U některých turnusů je možné, že se vyskytnou náklady navíc – např. vstupy do muzeí, hradů, ZOO, bazén, cestovné za výlety…

 

 

Důležité informace k platbám:

 

Bankovní spojení: 

KB Olomouc, číslo účtu:  107-4900270207/0100            

Variabilní symbol:  9097 4011

 

Text pro příjemce – NUTNO UVÉST:    Jméno dítěte + označení tábora a turnusu

 - Léto předškoláků MRŇOUSKOV – zkratka „M“+  kód turnusu, např. Jana Nováková, M-A1

 - Léto dětí – zkratka „LD“+  kód turnusu, např. Jan Novák, LD-C2

 - Léto teenagerů „LT“+  kód turnusu, např. Jarmila Nováková, LT-B3

 

VYSTAVENÍ FAKTURY

 

Rodiče, kteří mají zájem  o vystavení faktury na zaměstnavatele, uvedou tuto informaci v přihlášce nebo mohou vyplnit tento formulář a zaslat ho emailem na: letodeti@upol.cz. Soukromým osobám bez IČ nelze fakturu vystavit!

 

Naše fakturační adresa - dodavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Akademik sport centrum

Křížkovského 8

771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

 

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

 

Nabízíme službu „hlídání dětí“ mimo programy Léta dětí v areálu Sportovní haly UP:

 

V případě, že potřebujete dítě přivést dříve nebo odvést později, můžete využít tuto službu.

Cena:    hlídání v době          od 7.00 do 7.30 hod.:              25,- Kč/den            

              hlídání v době          od 16.00 do 16.30 hod.:          25,- Kč/den            

           hlídání v době          od 16.00 do 17.00 hod.:          50,- Kč/den

 

  Hlídání lze přiobjednat kdykoliv během prázdnin, i „ze dne na den“.

 

 

OSTATNÍ INFORMACE

 • Prosíme rodiče, aby děti vodili VČAS, to znamená do 8.00 hod. Pozdní příchody dětí narušují program.
 • Stravování (obědy) je zajištěno v restauraci ve Sportovní hale UP. 
 • V případě, že se do některého turnusu nahlásí méně jak 8 dětí, bude turnus zrušen a nahlášeným dětem dána možnost výběru jiné specializace nebo může být sloučen turnus dětí a teenagerů stejného zaměření.
 • Akademik sport centrum nezajišťuje úrazové pojištění dětí!
 • Po celou dobu konání příměstských táborů je v areálu Sportovní haly přítomen zdravotník.
 • Předběžné informace pro děti k jednotlivým turnusům (co s sebou apod.) najdete u jednotlivých táborů na internetové adrese  www.letodeti.cz
 • V případě „rychlých dotazů“ nás najdete i na  facebooku  „Léto dětí“
 • Zároveň budeme vděčni za Vaši „zpětnou vazbu“, k čemuž slouží na našich webových stránkách diskusní fórum. Uvítáme jakékoliv podněty, připomínky, názory jak obecného charakteru, tak i ke konkrétním programům či vedoucím.

 

 

KONTAKTY:

 

Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci, 

U Sportovní haly 554/2a, Olomouc 779 00

Tel.:          585 636 449, 585 636 451  

Mob:        775 912 040

E-mail:     letodeti@upol.cz  

 

                 www.letodeti.cz                     www.akademikolomouc.cz

 

 

KONTAKTNÍ KANCELÁŘ

Veškeré informace od června a během letních prázdnin - přihlašování dětí, platby v hotovosti, PLATEBNÍ KARTOU (MasterCard, VISA, Maestro) nebo poukázkami (Unišek, Unišek+, Ticket Benefitsk Ticket Multi, Ticket Sport&Kultura – Edenred) - budou zajišťovány v kontaktní kanceláři ASC UP v areálu "Léta dětí" Sportovní hala UP, vstup bránou vedle Lidlu)

    v červnu - pondělí až středa               od     8.00 do 16.00 hod.              

       - čtvrtek                                 od   12.00 do 17.00 hod.

       - pátek                                   od     7.30 do 12.00 hod.              

 

během prázdnin - pondělí                   od     7.00 do 16.00 hod.

                           - úterý až čtvrtek       od     7.30 do 16.00 hod. 

                           - pátek                        od     8.00 do 16.30 hod.