NABÍZÍME:

Prázdninové programy a sportovní kempy 2020 se konají v termínech:

  Turnus A     1. - 3.  7   Turnus B  7. - 10. 7.       Turnus C  13. - 17. 7.   Turnus D  20. - 24. 7.   Turnus E  27. - 31. 7.

   Turnus F   3. - 7.  8.     Turnus G  10. - 14. 8Turnus H  17. - 21. 8.   Turnus I  24. - 28. 8.    Turnus J  31. 8. 

O děti se postaráme denně 7,00 - 17,00 h.

                            Hlavní program: 8,00 - 16,00 h.                                

Možnost hlídání navíc:  7,00 - 8,00  a  16.00 - 17,00

Kde nás najdete:

  • pondělí - pátek
  • od 7.30  -  16.00 hod.

Adresa

U Sportovní haly 2A, Olomouc, 779 00

Telefon
+420 585 636 451, +420 585 636 452

+420 585 636 449 (červen + celé letní prázdniny)

Mobil: +420 775 912 040  

E-mail:  letodeti@upol.cz

               www.akademikolomouc.cz           asc@upol.cz  

Naše fakturační adresa (dodavatel):

Univerzita Palackého v Olomouci                                         IČO: 61989592

Akademik sport centrum                                                        DIČ CZ61989592

Křížkovského 8771 /47 Olomouc 

Bankovní spojení: 

KB Olomouc, číslo účtu:  107-4900270207/0100

Variabilní symbol: 9097 4011

Text pro příjemce - NUTNO UVÉST: Jméno dítěte + označení kempu a turnusu 

Léto předškoláků MRŇOUSKOV - zkratka "M"+ kód turnusu, např. Jana Nová, M-A1 

Léto dětí - zkratka "LD"+ kód turnusu, např. Jan Novák, LD-C2 

Léto teenagerů "LT"+ kód turnusu, např. Jarmila Nováková, LT-B3

Storno poplatky:

Z důvodu nemoci: Vyžadujeme lékařské potvrzení

V případě odhlášení dítěte z celého turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

a) 10% - dojde-li ke stornu účasti 8 - 15 dnů před zahájením turnusu

b) 20% - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus začíná následující pondělí)

c) 30% - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu z důvodu nemoci účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí - storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 30 % za každý den.

Z jiného důvodu než nemoci:

V případě odhlášení dítěte z celého turnusu účtujeme storno poplatek následovně:

a) 30% - dojde-li ke stornu účasti 8 - 15 dnů před zahájením turnusu

b) 40% - dojde-li ke stornu účasti 7 - 5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí - středa, když turnus

začíná následující pondělí)

c) 50% - dojde-li ke stornu účasti 4 dny před zahájením turnusu (tj. čtvrtek - neděle, když turnus začíná v pondělí)

V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu účtujeme storno poplatek následovně:

V den, kdy dítě nenastoupí - storno poplatek 100%, následující dny storno poplatek 50 % za každý den.

Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradníka.

PŘESUNUTÍ DĚTÍ NA JINÝ TURNUS z jakéhokoliv důvodu - 4 dny před zahájením turnusu

Je třeba dát vědět telefonicky nebo e-mailem.

Poplatek: 200,- Kč/dítěNejsou prázdniny bez "LÉTA DĚTÍ"